Door: Jan Bletz beeld: Shutterstock

HR-professional werkt schaarste eigen beroepsgroep in de hand

HR-professional word je niet zomaar, je moet steeds vaker over bepaalde IT-vaardigheden beschikken. Maar zo bijzonder is de vereiste skillset nu ook weer niet, zegt Geert-Jan Waasdorp, oprichter van onderzoeks- en databureau Intelligence Group. “Met een cursus Excel van 40 uur kom je al een eind.”

Aan welke eisen moeten een HR-professional voldoen? Of liever gezegd: over welke vaardigheden - welke ‘skills’ - moet hij of zij beschikken? Onderzoeks- en databureau Intelligence Group maakt een driedeling in IT-skills, Professionele skills en Sociale skills. Een van de opmerkelijke uitkomsten is dat zaken als ‘beheersing van Microsoft Office’ en ‘Microsoft Excel’ hoog scoren.Data-Analyse

Dit geldt zowel als wordt gekeken naar welke IT-skills de HR-professional moet hebben (daar staan deze twee vaardigheden fier bovenaan in de top-10) als wanneer de top-10 van skills waaraan de behoefte het snelst toeneemt onder de loep worden genomen. Al neemt de behoefte aan andere vaardigheden wel sneller toe - vaardigheden op het gebied van data-analyse bijvoorbeeld.


"Dat is goed nieuws voor de

HR-professional die een concurrentievoordeel wil behalen"

Een en ander geldt niet alleen voor de P&O-er - een functionaris die zich doorgaans vaker bezighoudt met de personeelsadministratie en andere ‘klassieke’, sterk operationele HR-werkzaamheden. Ook de bredere, meer op advies gerichte en ‘modernere’ HR-Manager heeft er veel baat bij als hij een Excel-tijger is of zich heeft bekwaamd in MS Office - en ook voor hem geldt dat hij dan meer waard is op de arbeidsmarkt dan zijn digitaal minder onderlegde collega.Top 10 meest gevraagde skills P&O’ers

Top 10 meest gevraagde skills HRM’ers

Top 10 snelstgroeiende skills P&O’ers

Top 10 snelstgroeiende skills HRM’ers

Kleine moeite

Dat is allemaal goed nieuws voor de HR-professional die een concurrentievoordeel wil behalen op de arbeidsmarkt. "Volg een cursus Excel of Advanced Excel, en je outperformt veel anderen",  zegt Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group. Anders geformuleerd: zowel de P&O-er (gemiddeld jaarsalaris in juli volgens de Intelligence Group € 39.500) als de HRM’er (gemiddeld € 40.600 per jaar) kan in één klap, door een kleine inspanning zijn salariseisen opschroeven, en zorgen dat ze meer gaan verdienen dan de gemiddeld € 40.600 die nu per jaar wordt overgemaakt.

Een kleine moeite, aldus Waasdorp: "Zo'n cursus vraagt misschien 40 uur, en verdient zichzelf dus heel snel terug. Al is er natuurlijk wel een verschil tussen een curus volgen en een programma werkelijk beheersen.  Veel mensen werken met Excel, maar kennen de mogelijkheden van de software maar zeer beperkt – ze zijn een ‘one trick pony’. Je zult ook praktijkuren moeten draaien, wil je echt goed willen worden. Maar het begint met het opdoen van skills.”

Dat niet alleen, zo'n cursus komt meteen ook de toepassing van andere gewenste vaardigheden ten goede. Met name de zo belangrijk geachte vaardigheden op het gebied van data-analyse. "Als je weet hoe Excel werkt, kun je al snel slimme draaitabellen maken en duidelijke uitdraaien verzorgen op gebied van diversiteit, ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid. Je krijgt veel meer grip op allerlei kpi's en kunt je organisatie ook veel beter aansturen. HR-professionals beschikken echt wel over de benodigde analysevaardigheden als ze de data juist gepresenteerd krijgen.”

Analyse blijft achterwege

Zo ingewikkeld is het ook allemaal niet, aldus Waasdorp: “Als je constateert dat je personeelsbestand voor 70 procent uit mannen bestaat en voor 30 procent uit vrouwen, is de analyse snel gemaakt dat mannen oververtegenwoordigd zijn, als de verhouding in de markt op 50/50 ligt. Alleen om die analyse te maken, moet je weten hoe je een draaitabel maakt in Excel. En aan die kennis schort het bij negen van de tien HR-professionals - waardoor de analyse vaak ook achterwege blijft. Terwijl het slechts vijf minuten werk is om erachter te komen hoe je een draaitabel maakt."

Omdat veel HR-professionals Excel onvoldoende onder de knie hebben, blijven die belangrijke analyses ook achterwege. De oplossing is uiteraard eenvoudig: volg zo’n cursus en ga oefenen. Merkwaardig genoeg doen HR-professionals dat zelden, en houden ze hun eigen eigen schaarste in stand. Dat mogen ze zich wel aantrekken, vindt Waasdorp.Eigen HR-professionals bijscholen

“HR heeft haar mond vol van upskilling en reskilling. Maar kennelijk betrekken ze dat te weinig op zichzelf of hun directe medewerkers. Ze zouden er goed aan doen hun eigen mensen bij- en om te scholen. En om te zorgen voor een grote interne mobiliteit, zodat ze makkelijker kunnen werven onder hun eigen personeel, en de mensen waar nodig verder ontwikkelen. Als iemand zou moeten weten hoe dat het beste kan, is dat wel de HR-professional. Maar ook hier blijkt maar weer eens: de kinderen van de schoenmaker lopen barrevoets."

Jan Bletz

redacteur CHRO en HR Praktijk

Deel dit artikel: